Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Mostowa 4
tel: 82 576-69-17, 82 576-62-67;
fax: 82 576-60-30;

email: lukk@praca.gov.pl

2017-05-25

ZAPYTANIE OFERTOWE: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych – tonerów do urządzeń drukujących ”

OR- 2120/MP/2017                                                                   Krasnystaw, dnia 25.05.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

 

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie zwraca się z prośbą o złożenie oferty
na wykonanie zamówienia :

„Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych – tonerów do urządzeń drukujących ”

I . Opis przedmiotu zamówienia :

  1. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest postępowaniem, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ( art.4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych) wobec czego Zamawiający udziela zamówienia po dokonaniu postępowania – zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy z dnia 04.05.2016r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa  poniższych materiałów eksploatacyjnych 

   ( jednostka miary- sztuka )

MODEL

SYMBOL

KOLOR

SZTUK

HP LJ 1020,1022 - 12A

oryginał

Q2612AD

BLACK

24

HP LJ P1566, P1606 - 78A

oryginał

CE278AD

BLACK

24 

HP LJ P1005 - 35A

oryginał

CB435AD

BLACK

24

HP Color LJt Pro M176n  - 130A oryginał

CF350A

BLACK

18

HP Color LJ Pro M176n  - 130A

oryginał

CF351A

CYAN

14

HP Color LJ Pro M176n  - 130A

oryginał

CF352A

YELLOW

14

HP Color LJ Pro M176n  - 130A oryginał

CF353A

MAGENTA

14

CANON IR-2520

oryginał

CE-XV33

BLACK

 

2

Canon i-SENSYS MF 8450

oryginał

CRG711B

BLACK

3

Canon i-SENSYS MF 8450

oryginał

CRG717C

CYAN

3

Canon i-SENSYS MF 8450

oryginał

CRG717M

MAGENTA

2

Canon i-SENSYS MF 8450

CRG717Y

YELLOW

2

HP Color LaserJet 1600 - 124A oryginał

Q6000A

BLACK

6

HP Color LaserJet 1600 - 124A

oryginał

Q6001A

CYAN

6

HP Color LaserJet 1600 - 124A

Q6002A

YELLOW

6

HP Color LaserJet 1600 - 124A oryginał

Q6003A

MAGENTA

6

KYOCERA P6021 oryginał

TK-580K

 

BLACK

1

KYOCERA P6021 oryginał

TK-580C

 

CYAN

4

KYOCERA P6021 oryginał

TK-580M

 

MAGENTA

4

KYOCERA P6021 oryginał

TK-580Y

YELLOW

 

               4

HP LaserJet 3005 oryginał

Q7551A

BLACK

 

3

OKI C130n oryginał

44250724

BLACK

 

7

OKI C130n oryginał

44250723

CYAN

 

3

OKI C130n oryginał

44250722

MAGENTA

 

3

OKI C130n oryginał

44250721

YELLOW

 

  1.  
 

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest towar oryginalny, fabrycznie nowy.
     Zamawiający nie dopuszcza tonerów regenerowanych ani zamienników.

 

  1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie, ul. Mostowa 4 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
  2. W przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentu lub ilości Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
  3. Osobami uprawnionymi  do kontaktu w sprawie zamówienia są:

Monika Piłattel.82 5766267 wew.262

Michał Kiciński tel.82 57669 17wew.251

 

III. Opis sposobu przygotowania ofert:

1) Oferta  powinna być przygotowana na piśmie, w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby do tego uprawnione

2) Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

3) Wszelkie poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość wzięcia udziału w czynności otwarcia ofert.

 5) Oferta powinna być przygotowana wg załącznika nr 1 

IV. Termin realizacji zamówienia : do 15.06.2017r.

V.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

- cena – 100%

Ofertę zawierającą cenę brutto prosimy złożyć do dnia 01.06.2017r. do godziny 9.00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zakup  i dostawa materiałów eksploatacyjnych – tonerów do urządzeń drukujących

Oferty  w formie pisemnej należy złożyć na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ul. Mostowa 4 , 22-300 Krasnystaw, pok.101 (sekretariat)

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 01.06.2017r. o godz. 9.30 w Powiatowym Urzędzie Pracy
 w Krasnymstawie, ul. Mostowa 4 , w pok. 104.

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki :

  1. Formularz oferty- zał. nr 1

 

Pliki do pobrania
Informacja dot. tonerów (PDF, 286 KB) 2017-05-29 08:11:22 286 KB pobierz
Formularz ofertowy (DOC, 61,5 KB) 2017-05-25 10:06:46 61,5 KB pobierz
Zapytanie ofertowe (PDF, 1,33 MB) 2017-05-25 10:06:46 1,33 MB pobierz

Liczba wyświetleń: 709

Artykuł dodany przez: Kiciński Michał

Artykuł zredagowany przez: Kiciński Michał

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie