Ta witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarkiAkceptuję

Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

22-300 Krasnystaw, ul. Mostowa 4
tel: 82 576-69-17, 82 576-62-67;
fax: 82 576-60-30;

email: lukk@praca.gov.pl

Pośrednictwo pracy krajowe

2014-02-27

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy zajmuje się udzielaniem pomocy bezrobotnemu i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Jest wykonywane nieodpłatnie i prowadzą je powiatowe urzędy pracy.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz pracodawców;
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

W naszych rękach skupione są wszystkie oferty jakimi dysponuje Centrum Aktywizacji Zawodowej w Piszu. Prowadzimy rekrutacje na zwykłe oferty pracy, oferty wsparte środkami finansowymi, staże zawodowe i szkolenia zawodowe. Wskażemy Ci możliwości rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich. U nas dowiesz się o ofertach pracy z krajów Unii Europejskiej.

 

Formy pośrednictwa pracy
 

Pośrednictwo otwarte - polega na udostępnieniu informacji o wolnych miejscach zatrudnienia poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wyboru pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy w PUP. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania do pracy i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

Pośrednictwo półotwarte - informacje o wolnych miejscach zatrudnienia nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie do pracy. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy
 

Giełdy pracy – są szczególną formą prowadzenia pośrednictwa pracy, organizowaną w sytuacji, gdy istnieje potrzeba bezpośredniego spotkania pracodawcy lub kilku pracodawców z większą grupą osób poszukujących pracy, w jednym lub w kilku zawodach. Ta forma pośrednictwa pracy stwarza możliwość bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi kandydatami, dzięki którym istnieje szansa na szybkie zapełnienie wolnych miejsc pracy przez odpowiednich kandydatów.

 

Pośrednictwo pracy: jesteśmy po to aby Ci pomagać.

Podczas wizyty w urzędzie pracy poznajesz swojego pośrednika pracy. Utrzymuj z nim kontakt, bowiem jest on odpowiedzialny za wspieranie Cię w poszukiwaniu pracy.

Przygotujemy dla Ciebie Indywidualny Plan Działania w którym określimy ścieżkę powrotu na rynek pracy

Osoba zarejestrowana i osoba niezarejestrowana w PUP może ustnie lub przez złożenie wniosku zgłosić potrzebę pomocy oferowanej w ramach usług rynku pracy (pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń) do powiatowego urzędu pracy.

Oferty pracy można zgłosić osobiście, faxem, pocztą lub drogą elektroniczną

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

stronie internetowej urzędu pracy,

oraz monitorach multimedialnych w siedzibie urzędu i Lokalnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krasnymstawie pok.06

lub pod numerami telefonów: 82 57669017 wew. 256

Liczba wyświetleń: 120

Artykuł dodany przez: PUP Krasnystaw

Artykuł zredagowany przez: PUP Krasnystaw

Projektowanie stron MescalDesign Projekt i realizacja MescalDesign. Strony www dla urzędów, samorządów.
Książka adresowa Klawisze dostępu Zadaj pytanie